Неділя, 19 травня 2019
Головна Підприємство Антикорупційна програма

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

                554-000 Call-центр   КП  "Житомиртеплокомуненерго".   Цілодобово - 554-000

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

                           КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради.

                       Дзвоніть цілодобово !  15-80, (0412)481-481 Є проблема - є відповідь !

 zhujko images-3 23-07-2014 dsc 0083 dsc-2

Антикорупційна програма  Електронна адреса
Написав Administrator   
Понеділок, 08 лютого 2016 10:35

 

                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                   Наказ № 18 від  «01» жовтня 2015 р.

   

Антикорупційна програма

   

   Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та іншого антикорупційного законодавства України.

 

         Антикорупційна програма поширюється на всіх співробітників Комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (далі по тексту – КП «Житомиртеплокомуненерго»), в тому числі на осіб, що проходять на підприємстві навчальну/виробничу практику або працюють за договорами підряду, які можуть бути прирівняні до трудових договорів.

   

Терміни, які вживаються в даній антикорупційній програмі:

   

- антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

 

- пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її директора, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

 

- близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

 

- корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

 

- корупція - використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

 

- неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

 

- потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

- подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

 

- правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

 

- приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

 

- реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

 

- суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

 

- члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

   

         Вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства:

   

         1. КП «Житомиртеплокомуненерго» у своїй діяльності зобов’язується неухильно дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України.

 

         2. КП «Житомиртеплокомуненерго» під час своєїдіяльності здійснює наступні антикорупційні заходи:

 

 • доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження щодо використання посадового становища;

 • доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження щодо одержання дарунків;

 • доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними;

 • доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження по сумісництву та суміщенню службовими/посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;

 • здійснює заходи щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів та вирішення, у разі їх виникнення;

 • періодично, за рішенням Житомирської міської ради (надалі – засновника), виконавчого комітету Житомирської міської ради (надалі – орган управління майном) чи директора підприємства, проводить для співробітників підприємства семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

 • повідомляє, під розписку, співробітників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог антикорупційної програми КП «Житомиртеплокомуненерго»;

 • запроваджує посаду та призначає особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми КП «Житомиртеплокомуненерго» (Уповноваженого з антикорупційної програми);

 • запроваджує проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи.

           3. Співробітникам підприємства забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке майно або кошти підприємства в приватних інтересах.

 

  4. Співробітникам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних та фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами своїх посадових обов’язків або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

 

  Проте, співробітники підприємства можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених абзацом 1 цього пункту, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунку, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.

 

        Передбачене вище обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами або одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

 

         Рішення, прийняте співробітником підприємства, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

 

  5. Співробітники підприємства у разі надходження до них пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

 

- відмовитися від пропозиції;

 

- за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

 

- залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

 

- письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або директора підприємства та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

Якщо співробітник підприємства, виявив у своєму службовому приміщенні чи отримав майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або директора підприємства.

 

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок та її безпосереднім керівником або директором підприємства.

 

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок виявляє особа, яка є директором підприємства, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена засновником чи органом управління майном.

 

Також співробітникам КП «Житомиртеплокомуненерго»забороняється обіцяти/пропонувати чи надавати неправомірну вигоду особам, що можуть виступати у якості суб’єктів корупційного правопорушення у розумінні Закону України «Про запобігання корупції».

 

6. Керівництво підприємства доводить до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження по сумісництву та суміщенню посадовими особами посад, які передбачають здійснення тих же видів діяльності, що передбачаються в посадовій інструкції за основним місцем роботи.

 

Співробітник, який має на меті працювати по сумісництву або суміщенню на посаді, яка передбачає здійснення тих самих видів діяльності, що передбачені в посадовій інструкції за його основним місцем роботи, зобов’язаний повідомити про це директора КП «Житомиртеплокомуненерго» не пізніше ніж за 2 тижні до того, як приступить до виконання своїх посадових/службових обов’язків за сумісництвом або суміщенням.

 

Положення даного пункту не стосуються осіб, які здійснюють діяльність по сумісництву або суміщенню посад в межах однієї юридичної особи.

 

7. Співробітники підприємства зобов’язані повідомлять не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з директором підприємства –орган управління підприємства.

 

Також співробітники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

 

Директор підприємства, до повноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

 

Безпосередній керівник підприємства, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

 

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

 

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.

 

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

 

       Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 • обмеження доступу особи до певної інформації;

 • перегляду обсягу службових/посадових повноважень особи;

 • переведення особи на іншу посаду;

 • звільнення особи.

  Співробітники, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративного-господарських обов’язків або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або директору підприємства, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

     Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

         Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

 

         8. Періодично, за рішенням засновника, органу управління майном або директора підприємства, проводить для суб’єктів, на яких розповсюджуються положення даної Антикорупційної програми, семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

 

          9. КП «Житомиртеплокомуненерго» повідомляє, під розписку, співробітників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог антикорупційної програми КП «Житомиртеплокомуненерго».

 

         10. КП «Житомиртеплокомуненерго» запроваджує посаду Уповноваженого з антикорупційної програми.

 

         11. Підприємство запроваджує проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи.

 

         Задля цього, КП «Житомиртеплокомуненерго» щорічно за рішенням керівництва підприємства або його органу управління може залучати незалежних спеціалістів юридичного напрямку для проведення оцінки корупційних ризиків.

 

         У разі необхідності, засновник, орган управління майном, директор підприємства можуть прийняти рішення (яке оформлюється наказом/протоколом/розпорядженням/рішенням) про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків.

   

               Норми професійної етики працівників юридичної особи

 

Співробітники підприємства під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, директорами, колегами і підлеглими.

   

  Посадові особи підприємства зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень:

   

 • дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

 • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

 • утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси. Посадові особи підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.  У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, вважає незаконними або такими, що становлять загрозу захищеним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це директора підприємства в якому вона працює, або засновника або орган управління майном.

  

         Права і обов’язки працівників та засновників юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи.

 

Посадові особи юридичних осіб мають право:

   

 • вимагати від засновника, органу управління майном або директора обговорювати положення Антикорупційної програми;

 • вимагати від посадових та службових осіб підприємства дотримання положень Антикорупційної програми;

 • звертатись до уповноваженого з питань запобігання корупції або засновника, органу управління майном, директора із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми;

 • вимагати від засновника, органу управління майном, директора справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

 • звертатись до суду за захистом своїх порушених прав;

 • обирати будь-яких незалежних спеціалістів юридичного напрямку для проведення оцінки корупційних ризиків;

 • утримуватися від виконання рішень чи доручень засновника, органу управління майном, директора, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;

 • застосовувати до службових та посадових осіб юридичної особи заходи дисциплінарного та іншого стягнення у випадках, передбачених Законами України та Антикорупційною програмою підприємства – звільняти з займаних посад;

 • самостійно обирати лекторів для проведення семінарів, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;

 • здійснювати заходи із зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.

                    Посадові особи юридичних осіб зобов’язані:

 

 • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;

 • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;

 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи або засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;

 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи або засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;

 • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи або засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 • за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих службових/посадових обов’язків що і за основним місцем роботи;

 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження щодо використання службового/посадового становища;

 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження одержання дарунків;

 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо запобігання одержанню ними неправомірної вигоди або дарунка та поводження з ними;

 • доводити до відома співробітників та всіх прирівняних до них осіб інформацію щодо обмеження по сумісництву та суміщенню службовими/посадовими особами посад, які передбачають здійснення подібних видів діяльності;

 • здійснювати заходи щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та їх вирішення, у разі їх виникнення;

 • за рішенням засновника, органу управління майном, директора юридичної особи чи з власної ініціативи проводити для співробітників підприємства семінари, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;

 • під розписку ознайомити співробітників підприємства про кримінальну, адміністративну, цивільну відповідальність за порушення вимог антикорупційної програми КП «Житомиртеплокомуненерго»;

 • запровадити посаду Уповноваженого з антикорупційної програми та призначити на цю посаду відповідну особу;

 • вживати всіх необхідних та невідкладних заходів для захисту особи, яка повідомила інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

 • проводити щорічну оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичної особи.

   

Особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, мають наступні права:

   

 • вимагати від керівництва підприємства обговорювати положення Антикорупційної програми;

 • вимагати від посадових осіб підприємства дотримання положень Антикорупційної програми;

 • звертатись до безпосереднього керівника, Уповноваженого або засновника, органу управління майном, директора юридичної особи, державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми або антикорупційного законодавства України;

 • вимагати від засновника, органу управління майном, директора юридичної особи справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

 • звертатись до директора підприємства з заявами про захист їх, як осіб що повідомили про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

 • звертатись до Уповноваженого з антикорупційної програми або до засновника, органу управління майном з заявами про вчинення директором підприємства корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

 • звертатись до суду за захистом своїх порушених прав.

  Особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах, зобов’язані:

  • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;

  • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;

  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;

  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;

  • невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

  • за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді директора підприємства про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих службових/посадових обов’язків що і за основним місцем роботи;

  • бути присутніми під час проведення семінарів, предметом яких буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

            Права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників.

            Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні права:

 • вимагати від засновника, органу управління майном підприємства обговорювати положення Антикорупційної програми;

 • вимагати від посадових та службових осіб підприємства дотримання положень Антикорупційної програми;

 • вимагати від засновника, органу управління майном, директора юридичної особи справедливого вирішення справи щодо конфлікту інтересів;

 • утримуватися від виконання рішень чи доручень засновника, органу управління майном, директора юридичної особи, якщо вони суперечать закону, незважаючи на приватні інтереси;

 • звертатись до державних органів в сфері боротьби з корупцією із запитами про надання роз’яснень будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми або антикорупційного законодавства України.

           Уповноважений, як посадова особа, відповідальна за запобігання корупції має наступні обов’язки:

  • не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;

  • утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;

  • невідкладно інформувати засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи;

  • невідкладно інформувати засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами;

  • невідкладно інформувати засновника, органу управління майном, директора юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

  • надавати роз’яснення будь-яких питань щодо тлумачення положень Антикорупційної програми або антикорупційного законодавства України за зверненнями посадових та службових осіб підприємства, засновника, органу управління майном, директора юридичної особи;

  • за 2 тижні проінформувати в письмовому вигляді директора підприємства про намір приступити до виконання своїх обов’язків за сумісництвом або суміщенням, у разі здійснення тих самих службових/посадових обов’язків що і за основним місцем роботи;

  • щорічно звітувати перед засновником, органом управління майном юридичної особи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в підприємства та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції;

  • дотримуватись умов конфіденційності щодо інформації про осіб, які повідомили про факти підбурення до вчинення ними корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

  • реагувати на інформацію про виявлення реального, потенційного конфлікту інтересів;

  • проводити індивідуальне консультування працівників у сфері запобігання корупції;

  • інші обов’язки, що прямо чи опосередковано виникають при виконанні Антикорупційної програми.

            Порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками юридичної особи.

            Періодом, за який Уповноважений з питань запобігання корупції повинен відзвітувати перед засновником, органом управління майном є календарний рік.

            Уповноважений з питань запобігання корупції зобов’язаний до 10 числа, наступного за звітним періодом місяця направити засновнику, органу управління майном в письмовому вигляді за своїм підписом звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в підприємства та у разі наявності повідомити про викриті факти корупції.

            Порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів.

            Уповноважений, задля належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів може вимагати надання посадовими та службовими особами усних та письмових пояснень з питань дотримання ними антикорупційної програми, отримувати будь-які документи, які мають значення для встановлення факту наявності/відсутності в діях службових чи посадових осіб ознак корупційного правопорушення.  

            Оцінку результатів здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми надають засновник, орган управління майном чи його представник (директор підприємства) після розгляду звіту уповноваженого.

            Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

            Будь-які дані, які дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила уповноваженому про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень відносяться до конфіденційної інформації, згідно з чинним законодавством.

            Особа, винна за розголошення конфіденційної інформації, несе відповідальність згідно чинного законодавства.

            Процедура захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

            Будь-яка інформації щодо працівника, який повідомив інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення не може бути розголошена, крім випадків встановлених законодавством.

            У разі розголошення конфіденційної інформації про особу, яка повідомила про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, директор, за заявою такої особи, повинен вжити всіх невідкладних заходів задля уникнення настання негативних наслідків для особи, пов’язаних з таким розголошенням.

            Директор підприємства самостійно визначає заходи, які на його думку є достатніми для захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, за умови письмового погодження працівника з колом запропонованих заходів.

            Процедура інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів.

 

Співробітники підприємства зобов’язані повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника, а у разі, якщо конфлікт пов'язаний з директором підприємства – засновника, органу управління майном.

 

Також співробітники зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити відповідних заходів задля врегулювання конфлікту інтересів.

 

Безпосередній керівник підприємства, до повноважень якого належить звільнення/ ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

 

Безпосередній керівник підприємства, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

 

У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства.

 

У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених цією Антикорупційною програмою.

 

Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

  

       Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

   

 • усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

 • застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 • обмеження доступу особи до певної інформації;

 • перегляду обсягу службових/посадових повноважень особи;

 • переведення особи на іншу посаду;

 • звільнення особи.

  Співробітники, які обіймають постійно або тимчасово посади, що пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або директору органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

  Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

 

Заходи щодо вирішення конфлікту інтересів здійснюється відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

  

         Порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

   

Будь-який співробітник підприємства має право звернутися до Уповноваженого з метою отримання письмовою або усної консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур.

 

З метою отримання усної консультації співробітник звертається до Уповноваженого за 3 робочих дні (до запланованої дати зустрічі) задля погодження часу та місця зустрічі.

 

З метою отримання письмової консультації співробітник звертається до Уповноваженого з письмовим запитом про надання консультації з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур, а Уповноважений зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати відповідь на запит, у разі необхідності додаткового часу для надання письмової консультації у зв’язку зі складністю питання даний строк може бути продовжний, але не більше ніж на 5 робочих днів.

  

Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

   

Щорічно, за рішенням засновника, органу управління майном юридичної особи, директора підприємства, проводить для суб’єктів, на яких розповсюджуються положення даної Антикорупційної програми, семінари, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції.

 

Про дату проведення семінару, працівники повідомляються особисто під розписку за 10 робочих днів до запланованої дати заходу.

 

Директор підприємства зобов’язаний провести семінар, предметом якого буде роз’яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, задля підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції, у разі письмового звернення про це не менше 50% від загальної кількості працівників підприємства.

  

Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення антикорупційної програми.

   

Директор підприємства (засновник, орган управління майном) за власною ініціативою, клопотанням Уповноваженого чи безпосереднього керівника особи має право притягнути працівників, які порушують положення Антикорупційної програми до дисциплінарної відповідальності.

 

Посадова особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на підприємстві, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому діючим законодавством порядку.

 

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності регулюється Кодексом законів про працю, Законом України «Про запобігання корупції», Антикорупційною програмою КП «Житомиртеплокомуненерго» та посадовою/службовою інструкцією такого працівника.

   

Порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційного або пов’язаних з корупцією правопорушень зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань.

  

У разі виявлення працівником факту корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він зобов’язаний негайно повідомити про це директора підприємства та у разі наявності в діях іншого працівника ознак кримінального правопорушення повідомити про це уповноважені державні органи.

   

Порядок внесення змін до антикорупційної програми.

  

Зміни до Антикорупційної програми КП «Житомиртеплокомуненерго» вносяться за рішенням засновника, органу управління майном або директора підприємства, за умови попереднього обговорення проекту змін з працівниками підприємства.

   

Директор

 

КП «Житомиртеплокомуненерго»

 

Житомирської міської ради                        _______________  Д.В. Рогожин

 

 
       
ins2      
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.