ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Моделі договірних відносин на комунальні послуги

Зміни до договірних відносин з виконавцями послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

З 1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України № 2189-VIII від 09.11.2017 «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон № 2189), а Закон України від 24 червня 2004 року № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» визнано таким, що втратив чинність. Визначено нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

Водночас визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію змін до Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом. Такі договори мали бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону, тобто до 1 травня 2020 року. Однак, Законом України № 540-IX від 30.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»  співвласникам багатоквартирних будинків продовжено термін для прийняття рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг. Тепер таке рішення можна прийняти протягом 5 місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Порядок оплати житлово-комунальних послуг встановлено статтями 9 та 14 Закону № 2189, якими визначено особливості нарахування плати виконавцю комунальної послуги в залежності від обраної споживачами моделі організації договірних відносин з виконавцями послуг, зокрема:


1.  Договір з індивідуальним споживачем (без здійснення обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання) – за замовчуванням

Укладається з кожним співвласником у випадку неприйняття ними рішення про вибір моделі договірних відносин. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води, при чому другий несе відповідальність перед першим за якість таких послуг до вводу в будинок, та має право пред’явлення позову до боржника за несвоєчасну оплату за спожиті послуги.

Плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором складається з:

 плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

 плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

(Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку [крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії] для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів-розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку.

Плата за абонентське обслуговування визначається виконавцем комунальних послуг за їх фактичними витратами у розрахунку на 1 абонента/міс., але не більше ніж граничний розмір встановлений Кабінетом Міністрів України та визначається договором. Граничний розмір плати за абонентське обслуговування залежить від прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

 внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

(Відповідно до Закону України № 2454-VIII від 07.06.2018 «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (далі – Закон про облік) внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку – регулярні платежі, визначені окремо для кожної будівлі, що враховують витрати на обслуговування вузлів комерційного обліку за кожною комунальною послугою та витрати операторів зовнішніх інженерних мереж, пов’язані зі встановленням, обслуговуванням або заміною вузлів комерційного обліку (за наявності). Зокрема відповідно до статті 3 Закону про облік розмір внесків за встановлення комерційних вузлів обліку визначається окремо для кожної будівлі. Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін.

Про встановлення, обслуговування та повірку комерційних засобів обліку теплової енергії та води, а також квартирних вузлів обліку теплової енергії і води та оплата витрат

Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі із розрахунку на один рік, для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу)

2.  Договір з індивідуальним споживачем (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання)

Укладається з кожним співвласником багатоквартирного житлового будинку. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води, при чому другий несе відповідальність перед першим за якість таких послуг до вводу в квартиру, та має право пред’явлення позову до боржника за несвоєчасну оплату за спожиті послуги.

До плати виконавцю комунальної послуги, у разі укладення Індивідуального договору включається:

 плата за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;

 плата за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

 плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, які забезпечують надання такої послуги;

(Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору зі співвласниками)

 внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

3.  Договір з колективним споживачем

У разі укладення договору про надання комунальної послуги ОСББ як колективному споживачу умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем та індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання та рішеннями його уповноважених органів управління. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води через Уповноважену особу (ОСББ), при чому Виконавець несе відповідальність перед Споживачем за якість таких послуг до вводу в будинок, та має право пред’явлення позову до ОСББ за несвоєчасну оплату за спожиті послуги.

Згідно договору до оплати включається:

 плата за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;

 внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

4.  Колективний договір

Укладається від імені та за рахунок усіх співвласників управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води через Уповноважену особу (Управителя), при чому Виконавець несе відповідальність перед Споживачем за якість таких послуг до вводу в будинок, та має право пред’явлення позову до Управителя за несвоєчасну оплату за спожиті послуги.

Вартість комунальних послуг, що надаються виконавцем за колективним договором складається із:

 плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного та розподіленого відповідно до законодавства;

 плати уповноваженій особі, яка від їхнього імені та за їхній рахунок уклала колективний договір про надання комунальної послуги, за організацію укладення та виконання такого договору, розмір якої визначається за погодженням сторін, якщо необхідність внесення такої плати визначена договором;

 внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку комунальних послуг з постачання теплової енергії, гарячої води.

5.  Договір з власником (користувачем) будівлі.

Укладається з власником (користувачем) будівлі. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води, при чому другий несе відповідальність перед першим за якість таких послуг до вводу в будинок, та має право пред’явлення позову до боржника за несвоєчасну оплату за спожиті послуги.

Споживач вносить плату виконавцю, яка складається з:

 плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги;

 внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (послуги включаються до плати виконавцю і в рахунку відображаються окремо).

Нагадаємо, що на сьогодні КП «Житомиртеплокомуненерго» надає такі види комунальних послуг, як централізоване опалення та централізоване гаряче водопостачання. Відповідно на підприємстві діють такі ж види тарифів для кожної категорії споживачів.