ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

Повідомлення про оприлюднення проєкту «Схеми теплопостачання м. Житомир» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повідомлення про оприлюднення проєкту «Схеми теплопостачання м. Житомир» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Схема теплопостачання м. Житомир.

Схема теплопостачання м. Житомир є документом державного планування місцевого рівня.

Запропонований документ є важливим інструментом для розвитку та  оптимізації системи централізованого теплопостачання міста Житомира на розрахунковий період 10 років з врахуванням існуючого стану джерел генерації теплової енергії, теплових мереж, перспектив розвитку міста та потреб в забезпеченні тепловою енергією існуючого і перспективного будівництва, потреб та можливостей модернізації джерел генерації теплової енергії та теплових мереж, розвитку технологій виробництва теплової енергії для потреб теплопостачання міста, можливостей використання відновлюваних видів палива та альтернативних джерел енергії; в результаті досягнення підвищення надійності, якості та енергоефективності теплопостачання споживачів м. Житомира, зниження викидів шкідливих речовин та парникових газів у навколишнє природне середовище.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Житомирська міська рада.  

3. Процедура громадського обговорення

3.1. Дата початку та строки здійснення процедури

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки «Схеми теплопостачання м. Житомир» розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 24 листопада 2023 року на офіційному веб-сайті  КП «ЖТКЕ» (https://tke.org.ua/), та триватиме 30 днів.

3.2. Способи участі громадськості

Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (зокрема в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку та проєкту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження.

Анонімні зауваження та пропозиції не реєструються і не розглядаються.

3.3. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Не заплановані. 

3.4. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

З проєктом «Схеми теплопостачання м. Житомир» та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись в Комунальному підприємстві «Житомиртеплокомуненерго» за адресою: 10014, Україна м. Житомир вул. Київська, 48.

Матеріали проекту «Схеми теплопостачання м. Житомир» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку також розміщені на сайті  https://tke.org.ua/. 

3.5. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження i пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту «Схеми теплопостачання м. Житомир» подаються до Комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» на адресу: 10014, Україна м. Житомир вул. Київська, 48 або на електронну адресу: https://tke.org.ua/.

Строк подання зауважень i пропозицій становить 30 днів з дня опублікування, тобто до 24.12.2023 року.

3.6. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування 

Комунальне підприємство «Схеми теплопостачання м. Житомир», 10014, Україна м. Житомир вул. Київська, 48.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня.

Додатки:

Проєкт «Схеми теплопостачання м. Житомир». 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту «Схеми теплопостачання м. Житомир».