ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ

ЄБРР

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

Україна

Проект теплопостачання у м. Житомир

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

ТЕЦ на біомасі

Це Запрошення до участі в торгах слідує за публікацією Загального повідомлення про закупівлі для цього Проекту, опублікованого на сайті ЄБРР, Повідомлення про закупівлі (www.ebrd.com) від 07 серпня, 2015 р., оновленого 07 січня 2019 р.

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, далі − «Замовник», отримало позику від Європейського банку реконструкції та розвитку (Банку) та грант від Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та довкілля (E5P) для Проекту теплопостачання у м. Житомир.

Замовник запрошує підрядників надати запечатані тендерні пропозиції на виконання робіт за наступним Контрактом, фінансування якого планується здійснювати з частини надходжень позики та гранту:

ТЕЦ на біомасі, включаючи проектування та постачання обладнання та матеріалів, монтаж, випробування, пуско-налагодження та введення в експлуатацію нової ТЕЦ на біомасі на території котельні РК-11 по вул. Атаманів Соколовських. Передбачається закупівля ТЕЦ на біомасі з теплопостачанням в мережу мінімум 2,5 МВт з температурним графіком подачі в мережу теплопостачання 95°С і зворотньою температурою 70°С, з одним паровим котлом, що працює на деревинній трісці, включаючи автоматизовану подачу палива та зберігання з усім допоміжним обладнанням, а також конценсаційну турбіну з 1,9-2,4 МВт валового виробництва електороенергії з генератором і сухим охолоджувачем з навантаженням 100%, включаючи допоміжне обладнання. Необхідний ККД котла має становити не менше 88% при мінімімальній вологості палива 50%, з максимально допустимою вологістю палива – 55%.

Контракт передбачає виконання наступних робіт:

 1. Будівництво фундаментів для турбіни, котла та сховища з рухомою підлогою;

 2. Будівництво нової будівлі для ТЕЦ;

 3. Адаптацію існуючої ділянки хімічної водоочисної споруди в котельні РК-11 по вул. Атаманів Соколовських для нової системи водоочищенняТЕЦ.

Очікується, що контракт буде завершено протягом дев’ятнадцяти (19) місяців після дати набрання чинності.

Біопаливна котельна установка та допоміжне обладнання, включаючи систему очищення димових газів, фінансується за рахунок коштів гранту E5P, а залишкове обладнання, включаючи турбіну та електричний генератор і роботи, фінансується за рахунок коштів позики банку. Більше інформації надано в тендерній документації.

Від учасника тендеру вимагатиметься, але не обмежуючись зазначеним, дотримання наступних мінімальних критеріїв, як зазначено в тендерній документації:

 1. Учасник тендеру повинен продемонструвати успішний досвід виконання щонайменше 5 (пяти) завершених контрактів в якості Генерального Підрядника, аналогічних за характером та складністю до запропонованого контракту протягом останніх 10 (десяти) років станом на дату подачі пропозиції. Характер і складність подібних проектів означає поставку та монтаж обладнання аналогічного типу і розмірів до країн з подібними кліматичними умовами, з успішним терміном експлуатації принаймні 1 (один) рік до подання тендеру. На підтвердження цього мають бути надані відповідні референції і Акти про Завершення та Здачу-приймання.

 1. Учасник тендеру або його місцевий уповноважений представник має бути в змозі виконати зобов’язання стосовно технічного обслуговування, забезпечення гарантії, ремонту і резерву запасних частин, які передбачені в цій Тендерній документації, протягом 3 (трьох) років, а також підтримувати все обладнання, що входить до обсягу поставки. Учасник тендеру повинен повідомити, яким чином ці зобов’язання будуть виконані у випадку присудження йому контракту.

 1. Середньорічний оборот Учасника за останні пять років повинен складати не менше, ніж 16,000,000 ЄВРО (шістнадцять мільйонів) або еквівалентну суму.

 1. Учасник тендеру повинен продемонструвати доступ до фінансових ресурсів, або мати в наявності ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові ресурси, достатні для забезпечення грошового потоку для виконання контракту на період 3 (три) місяці, в сумі не менше, ніж 1,800,000 ЄВРО (один мільйон вісімсот тисяч) або еквівалентну суму, беручи до уваги зобов’язання Учасника тендеру за іншими контрактами.

 1. Учасник тендеру повинен мати судову історію без значних судових позовів. Значна кількість судових позовів до Учасника партнера спільного підприємства може призвести до відхилення пропозиції. Учасник тендеру повинен надати точну інформацію про будь-які поточні або минулі судові процеси чи арбітражі за останні 5 (пять) років.

 1. Учасник повинен володіти резюме персоналу відповідної кваліфікації та забезпечити наявність наступних ключових посад:

 • Менеджер (Керівник) Проекту (принаймні 15 років загального досвіду роботи, 5-річний досвід виконання аналогічних робіт та 3-річний досвід роботи менеджером по виконанню аналогічних робіт),

 • Проектант (мінімум 10 років загального досвіду роботи, 5 років досвіду роботи в аналогічній сфері діяльності і 3-річний досвід роботи проектантом по виконанню аналогічних робіт),

 • Інженер зварювальних робіт (мінімум 10 років загального досвіду роботи, 5 років досвіду роботи в аналогічній сфері діяльності та 3-річний досвід роботи в якості менеджера виконання аналогічних робіт),

 • Керівник будівництва (мінімум 10 років загального досвіду роботи, 5 років досвіду роботи в аналогічні сфері діяльності та 3-річний досвід роботи в якості менеджера виконання подібної діяльності).

 1. Учасник повинен продемонструвати здатність задовольнити вимоги по ліцензуванню відповідно до законодавства України. Це може стосуватися ліцензії на будівництво, ліцензії на проектування або наявність ліцензованих проектувальників, дозвіл Державної служби України з питань праці (Держгірпромнагляд / Держпраця). В іншому випадку Учасник повинен надати копії всіх необхідних ліцензій разом з пропозицією Другої Стадії. Учаснику тендеру дозволяється залучати спеціалізованих субпідрядників для задоволення вимог ліцензування, або, якщо це не можливо зробити в зазначений термін, таке залучення здійснюється до нагородження контракту. Якщо учасник тендеру не в змозі надати Замовнику відповідні ліцензії під час нагородження контракту, його пропозиція буде відхилена.

 1. Товари, матеріали, роботи та обладнання згідно з цим тендерним документом повинні бути спроектовані, виготовлені та поставлені відповідно до українських законів, норм та правил, зокрема вони мають відповідати Європейським і міжнародним стандартам та сертифікатам якості ISO 9001, або еквівалентним. Учасник повинен надати копії сертифікатів ISO 9001 разом зі своєю пропозицією. У випадку розбіжностей між вимогами міжнародних та національних стандартів, перевага надаватиметься стандартам із жорсткішими вимогами.

 1. Допускається участь спільних підприємств, асоціацій та консорціумів, які, у свою чергу, мають відповідати наступним мінімальним кваліфікаційним вимогам:

 1. Провідний партнер повинен задовольнити не менше 50 відсотків усіх кваліфікаційних критеріїв стосовно вищезазначего обороту та фінансового становища;

ii) Решта партнерів повинні задовольнити не менше 25 відсотків усіх кваліфікаційних критеріїв стосовно вищезазначего обороту та фінансового становища;

Спільне підприємство сукупно повинно задовольняти вищезазначені критерії (а) – (h).

 1. Якщо Учасник тендеру пропонує використовувати призначених субпідрядників або постачальників для деяких компонентів робіт або поставок за Контрактом, що перевищує 10 відсотків від загальної вартості Контракту, Учасник подає інформацію у формах, наведених в Додатку 2 до Кваліфікаційної форми (1) Лист-заявка Тому I.vi тендерної документації для кожного запропонованого субпідрядника або постачальника. Учасник тендеру не може використовувати референції таких субпідрядників або постачальників, щоб задовольнити кваліфікаційні критерії (за винятком необхідних ліцензій, за потреби).

Учасник тендеру повинен продемонструвати, що запропонований постачальник або субпідрядник відповідає вимогам щодо спеціального досвіду, а саме: має успішний досвід впровадження протягом останніх 5 (п’яти) років зобов’язань підрядника (як генпідрядника або субпідрядника) принаймні 3 (трьох) контрактів подібного обсягу та / або природи та складності порівняно з роботами та / або поставкою, запропонованими для передачі субпідряднику. Замовник залишає за собою право вимагати заміни запропонованих субпідрядників.

Кваліфікаційні вимоги детально описані в Тендерній документації.

Проведення тендерних закупівель, що фінансуватимуться за рахунок позики Банку та грантових коштів E5P, відкрите для компаній з усіх країн. Кошти Банківської позики та гранту E5P не використовуватимуть для здійснення платежів фізичним або юридичним особами, або для оплати імпорту товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені за рішенням Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, прийнятим відповідно до розділу VII Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Тендерну документацію можна отримати в офісі за нижчевказаною адресою після сплати безповоротного внеску в розмірі 200 (двісті) євро для іноземних учасників і в еквівалентному розмірі вказаної суми в українській гривні за курсом Національного банку на день оплати для українських учасників. Цей внесок включає в себе витрати на тиражування, доставку кур’єром та послугами зв’язку (з урахуванням ПДВ та без урахування комісії Банку та інших зборів, які Учасник повинен сплатити). Спосіб оплати – безготівкове зарахування коштів на будь-який із вказаних рахунків для відповідної валюти:

Для оплати в євро (EUR):

Номер рахунку (EUR) – 26000924430684

Банк Бенефіціара: АБ “УКРГАЗБАНК”, УКРАЇНА, м. KИЇВ;

СВІФТ: UGASUAUK;

Банк-Кореспондент: Deutsche Bank AG, Frankfurt Am Main, Germany, SWIFT: DEUTDEFF

Кореспондентський рахунок: 100 9470808 00.

Бенефіціар: Комунальне підприємство “Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради

Назва кирилицею: Комунальне підприємство “Житомиртеплокомуненерго” Житомирської міської ради

Для оплати в гривні (UAH):

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради

ЄДРПОУ 35343771

Р/р 26007055905883 в ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Житомир

МФО 311744

Адреса: 10014, м. Житомир, вул. Київська, 48

Рахунок-фактуру може бути надано за письмовим запитом Учасника тендеру.

У платіжному документі необхідно зазначити наступне:

 • найменування платника;

 • найменування Бенефіціара (Комунальне підприємство “Житомиртеплокомуненерго”) Житомирської міської ради) і

 • відомості платежу для Тендерної документації з Проекту ТЕЦ на біомасі (тендерний документ № 2.1 ТЕЦ на біомасі)

Перед здійсненням оплати учасники повинні надіслати відскановану копію підписаного офіційного запиту на отримання тендерних документів. Цей запит повинен містити повну назву Учасника, його реквізити, адресу, на яку повинні бути доставлені тендерні документи, та назву тендеру. Після цього запиту Замовник видає рахунок-фактуру для здійснення оплати.

Після отримання відповідного підтвердження про сплату невідшкодованого внеску, документи направляють кур’єром, однак без покладеної відповідальності за втрату або несвоєчасну доставку. Крім того, на прохання Учасника, документи також можуть бути направлені в електронному вигляді (електронною поштою або за допомогою сервера обміну файлами). У разі розбіжностей між електронною та друкованою копіями документів, друкована копія переважає.

Буде прийнята двостадійна тендерна процедура, яка відбуватиметься наступним чином:

 1. Перша стадія тендеру складається лише з технічної пропозиції без будь-яких посилань на ціни. Після оцінки Замовником тендерних пропозицій Першої Стадії, Замовник запрошує на роз’яснювальну зустріч кожного Учасника, який відповідає кваліфікаційним критеріям, і яким подано технічно відповідний тендер. Пропозиції всіх таких учасників будуть розглянуті на зустрічі, а всі необхідні зміни, доповнення, вилучення та інші коригування будуть зазначені та зафіксовані в Протоколі. Тільки кваліфіковані учасники тендеру, які подають технічно відповідний і прийнятний Тендер на Першій Стадії, будуть запрошені для подання Тендеру на Другій Стадії.

 1. Друга Стадія тендеру складатиметься з оновленого технічного тендеру з усіма змінами, що вимагає Замовник, як це зазначено в Протоколі до роз’яснювальної зустрічі, або, за необхідності, з урахуванням будь-яких поправок до тендерних документів, виданих після подання тендеру на Першій Стадії; і комерційного тендеру.

Передтендерна зустріч / виїзд на об’єкт відбудеться 16 травня 2019 року о 10:00 ранку за місцевим часом за адресою: вул. Київська 48, м Житомир, Україна.

Усі запити на роз’яснення Замовник повинен отримати до 17:00 (за місцевим часом), 23 травня 2019 року.

Будь ласка, зверніть увагу, що надсилати запити на роз’яснення після встановленого терміну не дозволяється.

Тендери Першої Стадії повинні бути доставлені за нижчевказаною адресою, до 18 липня 2019 року, 10:00 за місцевим часом. Тендери, доставлені після встановленого терміну, будуть відхилені.

Тендери будуть відкриті в присутності представників Учасників, які мають намір бути присутніми на зустрічі за адресою, вказаною нижче, о 10:00 годині (за місцевим часом), 18 липня, 2019 року.

Усі пропозиції Другої Стадії супроводжуються тендерною гарантією в розмірі 120,000 (сто двадцять тисяч євро) або в еквівалентній сумі в українських гривнях за курсом Національного банку України на дату видачі тендерної гарантії і повинні бути доставлені за нижчевказаною адресою на момент або до кінцевого терміну подання, зазначеного в запрошенні до участі в Другій Стадії тендеру, де вони будуть розкриті у присутності представників Учасників, які мають намір бути присутніми.

Застосовуваними правилами закупівель є Політика та Правила Закупівель Банку (PP&R, переглянуті в жовтні, 2014 р.), які можна знайти за наступним посиланням:

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurementpoliciesandrules.html

Потенційні Учасники можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитись та придбати тендерні документи в зазначеному нижче офісі:

Контактна особа:

Владислав Желєзний

Максим Жук

Організація, що здійснює закупівлю

Комунальне підприємствоЖитомиртеплокомуненергоЖитомирської міської ради

Адреса

вул. Київська, 48, м. Житомир, Україна, 10014, каб. 43, 4 поверх

Teлефон:

+380 412 471930

Факс:

E-mail:

+380 412 471933

vladyslav.zheleznyi@gmail.com

Обовязкова копія: effektplus@ukr.net

Дата: 02 травня, 2019

ЄБРР

Назва проекту Проект з теплопостачання в м. Житомир
Країна Україна
Сектор торговельно-промислової діяльності Муніципальна та екологічна інфраструктура
Ідентифікація проекту 38147
Джерело фінансування ЄБРР, Фонд енергоефективності та екологічного партнерства в Східній Європі
Тип контракту Товари, роботи і послуги
Тип повідомлення Загальне повідомлення про закупівлі
Дата видачі 07.01.2019
Дата завершення 07.01.2020

 

ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛІ

Оновлене повідомлення, яке було раніше опубліковане 09.08.2017 р. Будь ласка, зверніть увагу на оновлений перелік контрактів для закупівель

 

Комунальне підприємство (КП) «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради має намір використати кредитні кошти від  Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (Банк) і грантові кошти від Фонду енергоефективності та екологічного партнерства в Східній Європі (E5P) для фінансування проекту, спрямовано на зменшення енерговитрат, скорочення споживання газу і електроенергії та покращення якості послуг із забезпечення теплопостачання та гарячої води в місті Житомирі. Запропонований проект, вартість якого становить 15 мільйонів євро, передбачає проведення закупівель таких товарів, робіт і послуг за рахунок кредитних та грантових коштів:

 

 • Поставка і монтаж ТЕЦ на біопаливі;

Очікується, що тендерні процедури за вищевказаними контрактами розпочнуться в 1 кварталі 2019 року.

Контракти за фінансування кредитними коштами Банку і грантовими коштами Фонду E5P будуть складені відповідно до Принципів і правил закупівель Банку і будуть відкриті для компаній будь-якої країни світу. Кошти кредиту і гранту не використовуватимуться для здійснення будь-яких платежів будь-яким фізичним або юридичним особам, а також для оплати імпорту товарів, якщо такі платежі або імпорт заборонені рішенням Ради безпеки ООН, прийнятого відповідно до Розділу VII Статуту ООН або відповідно до законів і постанов країни Замовника.

 

Зацікавленим постачальникам, підрядникам та консультантам слід звертатися до:

 

Комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради

Контактна особа: Максим Жук, Начальник служби стратегічного розвитку та впровадження кредитно-інвестиційних проектів

вул. Київська, 48, Житомир, Україна, 10014

Teл: +380412 47-19-30

Факс: +380412 47-19-28

Email:   effekt-plus@ukr.net